Enerji Hakkında
      Dünya'da ve Türkiye'de Enerji
      Faydalı Linkler
  Enerji Hakkında  »  Dünya'da ve Türkiye'de Enerji  

Bugün tüm dünya ülkelerinde fert başına düşen milli gelirin o ülke zenginliğini simgeleyen önemli bir ölçü olmasının yanı sıra fert başına tüketilen elektirk enerjisi de gelişmenin ve sosyal refahın önemli bir göstergesidir. Dünya nüfusunun giderek artması ve refahın yaygınlaşması dolayısı ile insanların enerji tüketimi hızla artmakta, gaz, petrol, kömür gibi tükenebilir enerjilerin fiyatları da giderek yükselmekte ve temini zorlaşmaktadır.

Ülkemizde birinci gruptan olan gaz, petrol, kömür gibi fosil enerji yatakları oldukça sınırlı miktarda olduğundan ithal edilmektedir. Bunun neticesi olarak, Türkiye enerji kaynakları bakımından dışa bağımlı bir ülke durumundadır. Oysa ülkemiz ikinci gruptan olan çevre dostu yenilenebilir enerji kaynakları bakımından diğer ülkelerin pek çoğundan daha avantajlı durumdadır.

Her yıl elektrik tüketimi artarken elektrik üretim yatırımları aynı hızda artmaktadır. Türkiye’nin sürekli artan elektrik talebinin karşılanmasında, sektörün rekabet gücünü korumaya yönelik bir piyasa modelinin uygulamaya konması büyük önem taşımaktadır.

 


Ana sayfa | Kurumsal | Ortaklarımız | Haberler | Faaliyet Alanları | Enerji Hakkında | Çevre | İnsan Kaynakları | İletişim
Copyright 2022, Antalya Enerji Üretim A.Ş.